Địa chỉ Store: 11/80, Nguyễn Hữu Tiến , Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.